Wskaźnik WIBOR – co budzi wątpliwości?

Wskaźnik WIBOR – co budzi wątpliwości

Trudno o przepis polskiego prawa, z którego wynikałoby wprost, że wskaźnik WIBOR nie jest legalny. Nie oznacza to jednak, że wszystkie decyzje z nim związane można uznać za zgodne z prawem. Jak zatem na problem legalności tego wskaźnika zapatrują się prawnicy mający doświadczenie z pozwami przeciwko bankom?

Legalność WIBOR okiem prawnika

Prawnicy, którzy niejednokrotnie stawali już w szranki z bankami, zwracają uwagę na to, że podczas wyliczania wskaźnika WIBOR często dochodziło do nieprawidłowości. Co więcej, nie boją się oskarżać banki o to, że uczyniły z niego rozwiązanie, którego działanie można przyrównać do tego, jakie charakteryzuje marżę. Wskaźnik WIBOR w wielu umowach klientów kancelarii opiera się nie na faktycznie przeprowadzanych transakcjach między bankami. Trudno nie zauważyć tego, że podstawą dla niego są założenia hipotetyczne, a te budzą poważne wątpliwości. To właśnie wspomniane niejasności przyczyniają się do tego, że legalność WIBOR coraz częściej staje się przedmiotem gorących dyskusji. Jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie tego wskaźnika? To już zostanie sprawdzone przed polskimi sądami.