Czy można mówić o szansach na likwidację WIBOR?

Czy można mówić o szansach na likwidację WIBOR

Osoby spłacające kredyty w złotówkach coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy muszą godzić się na wyjątkowo wysokie raty. Wiele wskazuje na to, że wcale nie musi tak być, choć nie oznacza to wcale, że każda osoba decydująca się na walkę o swoje prawa ma tak samo duże szanse na powodzenie.

Co przemawia za likwidacją WIBOR?

Zagadnienia związane z unieważnieniem kredytów złotówkowych są poruszane coraz częściej i analizowane z coraz większą wnikliwością. Osoby starające się być na bieżąco z nimi podkreślają przy tym, że likwidacja WIBOR nie jest wcale niemożliwa do przeprowadzenia. O ile sam wskaźnik nie może być uznawany za nielegalny, o tyle już sam sposób jego naliczania budzi spore wątpliwości. Podzielają je nawet osoby związane z szeroko rozumianą bankowością, zwracające uwagę na to, jak wiele niedociągnięć miało miejsce w procesie szacowania jego wysokości. O ile więc nie zawsze popełniano rażące błędy, o tyle w momencie, w którym się ich dopuszczano, nieprawidłowości bywały duże. Warto więc weryfikować konkretne przypadki.