WIBOR: specyfika i podstawy do roszczeń

WIBOR specyfika i podstawy do roszczeń

Choć o unieważnieniu WIBOR w umowach kredytowych mówi się już od wielu miesięcy, nadal trudno utrzymywać, że wypowiedzi na ten temat są przesadnie optymistyczne. Nie kwestionuje się tego, że sposób naliczania tego wskaźnika jest kontrowersyjny. Zwraca się jednak uwagę na to, że nie każdy ma szansę na sukces.

Poznaj aktualny stan prawny

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym oprocentowania i nie ma przesady w przekonaniu, że nie jest to nowe rozwiązanie. W Polsce stosuje się go już od roku 2004 i od tego czasu definiuje się go jako średnią stawkę oprocentowania w odniesieniu do krótkoterminowych pożyczek, jakie są zaciągane między bankami. Na stronie zmniejszraty.pl można przeczytać, że już na tym etapie pojawiają się pierwsze nieścisłości. Specyfika polskiego systemu bankowego sprawia przecież, że wspomniane pożyczki są zawierane coraz rzadziej. W rezultacie WIBOR nie opiera się na rzeczywistych wyliczeniach, ale na szacunkach. Takie rozwiązanie jest wygodne dla banków, można mieć jednak wątpliwości, czy jest korzystne dla ich klientów.